KacerovSampleNewWe are able to give small grants to a variety of projects and welcome applications from owners of historic buildings, gardens and parks in the Czech Republic. These can be privately owned or owned by the State or municipality.

Please tell us about the cultural, historical and educational importance of your property, and the extent of public access. Outline what funds you need and what you would wish to do with the help or money.

Grants are given subject to certain conditions, which we can forwarded by request.

Email:


Poskytujeme malé finanční příspěvky ve prospěch různých konzervačních projektů a vítáme žádosti ze strany vlastníků historických budov, zahrad a parků. Dotyčné objekty mohou být v soukromém vlastnictví nebo v rukou Státu, měst a obcí.

V žádosti je nutné podat blizši údaje o kulturním, historickém nebo vzdělávacím významu vaší nemovitosti a do jaké míry je přístupná veřejnosti. Vysvětlete jak vysoké finanční prostředky potřebujete a jak s penězi vynaložíte.

Příspěvky podléhají určitým podmínkám, které zašleme na požádání.

Emailová adresa:

Photo: Kačerov - the Renaissance loggia