IMG 9880The Friends of Czech Heritage (,The Friends') jsou britská charitativní organizace, která pomáhá zajišťovat prostředky na záchranu a obnovu památek v České republice a podporuje mezinárodní spolupráci, sdílení odborných znalostí a výměnu zkušeností. Přečtěte o našich projektech zde. (2.35MB PDF)

The Friends jsou zakladateli obecně prospěšné společnosti Czech National Trust.

Přečtěte o naši práci v Červeném Dvoře zde.

AltarFinishedWebPoskytujeme malé finanční příspěvky ve prospěch různých konzervačních projektů a vítáme žádosti ze strany vlastníků historických budov, zahrad a parků. Dotyčné objekty mohou být v soukromém vlastnictví nebo v rukou Státu, měst a obcí. V žádosti je nutné podat blizši údaje o kulturním, historickém nebo vzdělávacím významu vaší nemovitosti a do jaké míry je přístupná veřejnosti. Vysvětlete jak vysoké finanční prostředky potřebujete a jak s penězi vynaložíte. Příspěvky podléhají určitým podmínkám, které zašleme na požádání. Emailová adresa:

HLEDÁME NOVÉ PROJEKTY

Předseda The Friends of Czech Heritage, Peter Jamieson, představuje činnost naší organizace členům Asociace majitelů hradú a zámků zde.

Další informace o naší práci:

https://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/zrestaurovany-historicky-kodex-unikat-zamek-kynzvart.A220408_131010_vary-zpravy_ba

https://vary.rozhlas.cz/unikatni-stredoveky-kodex-je-zachranen-zamek-kynzvart-ho-predstavi-verejnosti-8720608

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-zamku-kynzvart-zrestaurovali-unikatni-stredoveky-kodex-ze-13-stoleti/2190095

Snímky: nahoře, lidé v Červeném Dvoře na začátku našého projektu v roce 2011. Dole, restaurovaný oltář v kostele ve Žd'áru nad Sazavou. Copyright FoCH


ILUCUDARE 2020

EN Bodies Line

Evropská komise a Europa Nostra oznámili nominace projektů na cenu ILUCIDARE pro rok 2020, která je udílena za výjimečné příklady inovace a diplomacie založené na kulturním dědictví po celé Evropě. Do užšího výběru se dostala i charitativní organizace The Friends of Czech Heritage, dlouholetý partner Národního památkového ústavu. Přečtěte více zde


OCENĚNÍ JEDNOHO Z NAŠICH ZÁKLADATELŮ ČESKÝM STÁTEM

Jul17 cLindaOurodovaWEBZa významnou a celoživotní podporu českého kulturního dědictví byl na sklonku července 2017 vyznamenán někdejší člen britské nevládní organizace The National Trust. Cenu mu osobně předal ministr kultury Daniel Herman v Nostickém paláci.

Snímek: Ian Kennaway prostřed s českými kolegy. © Linda Ourodová.

Počátkem 90. let 20. století zastával Ian Kennaway významnou funkci v britské nevládní organizaci The National Trust. Tradiční instituce s více než stodvacetiletou tradicí péče o historické domy a sbírky systematicky podporující zakládání podobných iniciativ v mnoha zemích světa představuje v uvedené oblasti uznávanou metodickou autoritu. Angličtí odborníci včas a rychle ohodnotili mimořádnou kvalitu a šíři tohoto segmentu českého kulturního dědictví. V roce 1989 po pádu komunistického režimu v Československu kontaktoval a oslovil Ian Kennaway tehdejší profesionální pracovníky státní památkové péče s nabídkou sdílení zkušeností v péči o historické budovy a jejich sbírky. Na základě jeho iniciativy byla realizována řada stáží českých specialistů ve Velké Británii, byly zprostředkovány kontakty s odbornými kruhy na svobodné straně železné opony, díky nimž vznikl nový přístup k historickým instalacím státních hradů a zámků v Československu, respektive později v České republice. Rovněž došlo k proměně přístupu ke každodenní péči o historické domy a jejich mobiliář. Mimořádná odborná pomoc podpořená intenzivním kolegiálním mezioborovým dialogem umožnila našim objektům dosáhnout srovnatelné a oceňované úrovně v mezinárodním měřítku.

Rovněž významný a mnohaletý osobní podíl má Ian Kennaway v oblasti konkrétní podpory českých památek, zejména v rozšiřování možnosti předávání informací, edukačních programů, znalostí a zkušeností nejen v oblasti nemovitých památek a sbírek, ale také v péči o historické zahrady a parky. Své úsilí pomyslně korunoval v roce 2007 velkou osobní angažovaností spolu s paní Barbarou Peacock při vzniku organizace The Friends of Czech Heritage – Přátelé českých památek, jejíž patronkou je světoznámá architektka Eva Jiřičná. Především díky vzniku společnosti jsou k dispozici další možnosti systematické finanční podpory pro tuzemské památky. S náležitou odbornou znalostí našeho památkového fondu a ve spolupráci s dalšími odborníky je pomoc zaměřena zejména na drobnější, často opomíjené a ohrožené příklady kulturního dědictví. Významnou zásluhou Iana Kennawaye jsou v neposlední řadě pravidelné takzvané summer camps – letní tábory, které zajišují záchranu i údržbu konkrétních památek dobrovolníky z Anglie.

Medaile Artis Bohemiae Amicis, v překladu Přátelům českého umění, je české rezortní vyznamenání, kterým od roku 2000 ministři kultury oceňují významné fyzické i právnické osoby, které cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí.

-